Farum Lokalhistoriske Forening mener, at grusgravning i Bregnerød vil ødelægge bevarelsen af de historiske minder, der er i Bregnerød - herunder Bregnerød Kro, der er kendt helt tilbage fra begyndelsen af 1700-tallet. Foto: Helene Holm Stolle

Farum Lokalhistoriske Forening mener, at grusgravning i Bregnerød vil ødelægge bevarelsen af de historiske minder, der er i Bregnerød - herunder Bregnerød Kro, der er kendt helt tilbage fra begyndelsen af 1700-tallet. Foto: Helene Holm Stolle

Lokalhistorisk forening: 'Grusgravning i Bregnerød vil ødelægge historiske minder'

"Grusgravning i Bregnerød findes uforeneligt med almenhedens interesse i at bevare vore historiske minder som Bregnerød Kro og gården Frederiksminde", siger Farum Lokalhistoriske Forening

Af
Helene Holm Stolle

Nu går også Farum Lokalhistoriske Forening ind i sagen om den eventuelle grusgravning i Bregnerød - ønsket af Region Hovedstaden, der i Forslag til råstofplan 2020 har udpeget Bregenrød som muligt interesseområde til grusgravning.

Region Hovedstaden har nemlig helt glemt de historiske værdier, der er i Bregnerød, mener Farum Lokalhistoriske Forening.

"Vi gør opmærksom på, at det udpegede område næsten omkranser Bregnerød Kro og gården Frederiksminde lige overfor. Begge ejendomme er kendt fra starten af 1700-tallet, kroen med kongelig tilladelse til krodrift siden år 1713", fortæller Ketty Træholt på vegne af bestyrelsen for foreningen.

"Kroen var vigtig for færdslen mellem København og Frederiksborg Slot i Hillerød. Bregnerød Byvej og Hyrebakken er således en del af det gamle forløb af Frederiksborgvej. Derfor mener vi, at grusgravning i dette område er uforeneligt med almenhedens interesse i at bevare vore historiske minder", slår hun fast.

Publiceret 31 May 2019 07:52