Skolelandbrugets dyr, Gajo, Knud og Malte på græs i Skovvænget. Foto: Susanne Lund-Larsen

Skolelandbrugets dyr, Gajo, Knud og Malte på græs i Skovvænget. Foto: Susanne Lund-Larsen

Gajo, Knud og Malte passer naturen ved Farum Sø

Hele sommeren græsser køerne Gajo, Knud og Malte ved Farum Sø. Det sker i et samarbejde mellem Skolelandbruget, Furesø Græsserlaug og Skolelandbruget

Af
Lisbet Heerfordt

DN Furesø

Når du går en tur i Skovvænget ved Farum Sø, vil du i løbet af sommeren kunne se resultatet af et fint samarbejde om naturpleje mellem Furesø Kommune, Furesø Græsserlaug og Skolelandbruget.

Græsserlauget starter i år sin 20. sæson med græsning og høslæt i folden, der ligger i en lysning i Skovvænget tæt på Farum Sø. De sidste år har det været et problem, at der var for vådt til, at dyrene kunne græsse der. Derfor har Furesø Kommune renset grøfterne i området skånsomt op, så dyrene nu kan færdes i området.

I løbet af foråret har kommunen repareret hegnet og udvidet folden, så der er kommet et større stykke eng med. Det har også givet bedre udsyn over det græssede område, når man kommer fra Fredtofteparken og går ad Skovvængets Alle ned til søen. Her har dyrene fået mulighed for at græsse i et lille stykke af skoven, så de kan søge skygge om sommeren.

"Vi er rigtig glade for, at folden er blevet udvidet, så man kommer til at kunne opleve det græssede område fra stien", siger Lars Henning Nielsen, der er formand for Græssserlauget.

Skolelandbruget indgår i samarbejdet med en ko og to tyrekalve, der sørger for afgræsningen i år.

"Køerne er her fra slutningen af maj til slutningen af september. De skal æde græs og små træer og sikre, at engen ikke vokser til og springer i skov. Dyrene er meget venlige og er fra Skolelandbruget vant til mennesker. I skolernes sommerferie kommer dyrene på græs som naturplejere. De hedder Gajo, Knud og Malte", siger Susanne Lund-Larsen fra Skolelandbruget.

”Man må gerne gå ind i folden og hilse på dyrene. Men man må ikke tage hund med, for dyrene er ikke vant til hunde”.

Hver dag sommeren igennem tilser medlemmer af Furesø Græsserlaug, der er en gruppe under DN Furesø, dyrene. Som de andre år vil Græsserlauget også slå med le i området for at genskabe en vegetation med flere arter og med flere blomstrende urter.

Publiceret 17 June 2019 07:37