"Hvis alt går vel, skulle vi gerne kunne starte i første halvdel af 2020. Måske stikker vi ikke spaden i jorden 1. januar, men i hvert fald skulle det gerne ske i løbet af foråret", siger Kenneth Barenholdt, centerchef på Farum Bytorv, om udvidelsen. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Nu rykker udvidelsen af Farum Bytorv ét skridt nærmere: "Det er jo fantastisk"

Byrådet bakker op om lokalplanforslaget for udvidelsen af Farum Bytorv. Planerne er nu i høring, og der er indkaldt til et borgermøde om projektet

Af
Anne Lønstrup

Vokseværk ”Det er jo fantastisk. Nu har vi ventet på en udvidelse af Farum Bytorv i 11 år. Endelig sker der noget, og vi krydser fingre for, at udvidelsen bliver til noget denne gang, for der er mange forretningsdrivende, der gerne vil ind,” siger Kenneth Barenholdt, der er centerchef på Farum Bytorv.

Han er optimist og håber på, at byggeriet kan gå i gang snart.

”Hvis alt går vel, skulle vi gerne kunne starte i første halvdel af 2020. Måske stikker vi ikke spaden i jorden 1. januar, men i hvert fald skulle det gerne ske i løbet af foråret,” siger han.

Ifølge centerchefen er det et krav, at 80 pct. af udlejningen er på plads, før udbygningen kan gå i gang.

”Vi er i en god dialog med mange, der er interesseret i at leje sig ind. Det er absolut realistisk at få udlejningen på plads, så vi kan komme i gang i første halvdel af 2020,” siger Kenneth Barenholdt.

Det er for tidligt for ham at sige, hvilke forretninger der er tale om. Bytorvet satser mest på at vækste indenfor beklædning og bespisning, men andre typer forretninger er også en mulighed, oplyser han.

Styrkelse af handelslivet

Den plan, som nu er i høring frem til 19. august 2019, går på at udvide Bytorvet med godt 10-15 butikker, familieboliger og mindre tagboliger. Dimensioneringen er ikke fastlagt endeligt, men DADES, som ejer centeret, forventer cirka 100-125 boliger i alt, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Fase 2 vil tilføje ca. 2.000 m² butiksareal og 1.000 m² tagboliger. Den del af projektet bliver gennemført, hvis der markedsmæssigt er potentiale til det.

Egil Hulgaard (C), formand for Udvalget for by og bolig udtaler, at det er et stærkt ønske fra byrådet at styrke handelslivet og bylivet i Farum.

”Farum Bytorv er i dag et velbesøgt bycenter til glæde for mange borgere og naboer til Furesø. Ved at give mulighed for attraktive boliger tæt på Bytorvet og en udvidelse af Bytorvet håber vi at skabe en endnu mere helstøbt, attraktiv og livlig bydel,” siger han.

Trafikanalyse

Tidligere har der været arrangeret borgermøde om lokalplanen, og her blev der bl.a. stillet spørgsmål om støj og trafik i forbindelse med en udvidelse af centret. Siden da har Furesø Kommune fået udarbejdet en trafikanalyse og har sammen med DADES kigget på boligernes opholdsarealer.

”Trafikanalysen viser, at området omkring Bytorvet med få trafikale justeringer og forbedringer kan bære en udvidelse af centeret. Samtidig får vi en rigtig smuk løsning på støjen fra motorvejen ved at kombinere opholdsarealerne med glasoverdækninger og muligheden for taghaver. Det er vores forhåbning, at løsningen med taghaver også vil samle og skabe fællesskaber på tværs af beboere og besøgende borgere i området,” fortæller Egil Hulgaard.

Foruden lokalplanforslaget indgår et kommuneplantillæg, hvor kravet til parkeringspladser nedsættes, i høringen.

”Skulle det vise sig, at der er et større behov for parkering, giver lokalplanen mulighed for at justere parkeringsnormen i fase 2 af udvidelsen,” siger Egil Hulgaard.

Der er borgermøde om udvidelsen 25. juni kl. 18 på Store Torv på Farum Bytorv. Tilmelding på furesoe.dk/farumbytorv.

Publiceret 18 June 2019 07:00