"Man skulle tro, at vi som den familie, der i 54 år har investeret formuer i at erhverve, renovere, vedligeholde og sikre kommunens måske mest betydningsfullde kulturhistoriske bygningsværk for eftertiden, skulle have fortjent en bedre behandling. Det er åbenbart ikke tilfældet - men hvorfor?", spørger Kresten Bergsøe, ejer af Farumgård, i et åbent brev til Furesø Byråd efter, der er blevet rejst en ny fredningssag. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Farumgårdejer: "Sagen eskalerer på grund af ny fredning"

I to år har portene til Farumgård været lukkede, og selvom Kresten Bergsøe, der ejer Farumgård, er klar til at lave en ny stiføring i parken udenom gården, lader det til, at der kan gå år, førend der er fundet en løsning - der er nemlig nu blevet rejst en ny fredningssag

Af
Helene Holm Stolle

Det er nu to år siden, at ejeren af Farumgård, Kresten Bergsøe, valgte at lukke portene til den smukke park for offentligheden. Et træk, han fandt nødvendig, da den offentlige adgang, der var sikret via en fredning tilbage fra 1949, og som går tværs gennem gårdspladsen, ikke blev respekteret. Endda i en sådan grad, at familielivet blev påvirket negativt af vindueskiggeri, trusler og vold.

Lukningen af portene skabte vrede blandt borgere, der elskede at gå tur i parken og også hos Furesø Kommune, der har ansvaret for fredningen, og derfor valgte at politianmelde Kresten Bergsøe. Retten i Lyngby frifandt dog Kresten Bergsøe pure. Men sagen stoppede ikke her, for Furesø Kommune valgte - på opfordring fra Statsadvokaten - at anke sagen til Østre Landsret.

"I Furesø Kommune bakker vi op om Statsadvokatens beslutning, da vi ikke mener, at dommen tager højde for alle omstændigheder i sagen. Offentligheden har i generationer haft adgang til de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier ved Farumgård. Det er vigtigt for kommunen, at den mulighed fortsat består", sagde borgmester Ole Bondo Christensen (A) dengang tilbage i juli 2018.

I dag den 19. juni 2019 udløber fristen for at videreføre straffesagen, og selvom Furesø Kommune ikke er kommet med et nyt retsgrundlag for sagen, som kommunen ellers fik besked på af Landsretten, så er kampen om den offentlige adgang til Farumgårds natur- og kulturværdier ikke stoppet. Furesø Kommune har nemlig rejst en ny fredningssag - og det får sagen til at eskalere, mener Kresten Bergsøe.

Åbent brev til byrådet

Derfor har han skrevet et åbent brev til byrådsmedlemmerne i Furesø, der skal træffe afgørelse om fredningssagen.

"Den naturfredning forvaltningen nu vil bede dig (de enkelte byrådsmedlemmer, red.) om at gennemføre handler ikke om at beskytte natur - Farumgårds park er naturfredet og bygningerne bygningsfredet. Det eneste formål er at tilvinge sig adgang til vores ejendom efter at samme forvaltning i årtier har demonstreret, at kommunen ikke kan varetage opgaven at sikre vores privatliv, og at offentligheden ikke vil respektere de begrænsninger, der naturligvis vil være for offentlig adgng til et privat hjem", skriver Kresten Bergsøe i brevet, hvori han også understreger, at han under hele forløbet har 'stået med hånden fremme og tilbudt en forhandlet løsning'. En løsning om en anden stiføring, som Furesø Kommune ikke uden videre kan acceptere, da kommunen ikke fredningsmyndighed.

"Kommunen har i en årrække eskaleret en simpel forhandling om en ny sti til et personligt strafferetligt opgør - først i byretten, senere i Landsretten. Den manglende vilje til kompromis og ensidig forfølgelse af offentlige adgnag til en privat bolig gennem tvang og en straffesag ved domstolene er uden historisk sidestykke i Furesø Kommune og uden fortilfælde i det kommunale Danmark", skriver Krsten Bergsøe, der appellerer til, at hvert enkelt af de 21 byrådsmedlemmer tænker sig om en ekstra gang, inden de støtter den nye fredningssag.

"Vælger du som byrådsmedlem at stemme for denne fredningssag, så vælger du samtidig at tilsidesætte domstolenes afgørelse i en sag, kommunen selv har skabt med sin misligholdelse af forpligtelser som tilsynsmyndighed, politianmeldelse og straffesag", skriver Kresten Bergsøe og understreger, at han i flere omgange har indbudt de lokale politikere til dialog om sagen.

"Man skulle tro, at vi som den familie, der i 54 år har investeret formuer i at erhverve, renovere, vedligeholde og sikre kommunens måske mest betydningsfullde kulturhistoriske bygningsværk for eftertiden, skulle have fortjent en bedre behandling. Det er åbenbart ikke tilfældet - men hvorfor?", spørger han i det åbne brev til byrådet.

Behandlingen af en ny fredningssag kan tage helt op til 10 år.

Publiceret 19 June 2019 04:00