11 af de 17 medlemmer af det rådgivende udvalg, som skal komme med anbefalinger til byrådet. På billedet er: Rasmus Dahl, Karin Alsø, Lars Bech Pedersen, Sussy Hasle Hansen, Sofie Holst Gundersen, Anne Thulin Skydt, Louise Brandt, Susanne Mortensen (C), Jesper Larsen (V), Helle Valentin (Ø) og Henrik Poulsen (A).

11 af de 17 medlemmer af det rådgivende udvalg, som skal komme med anbefalinger til byrådet. På billedet er: Rasmus Dahl, Karin Alsø, Lars Bech Pedersen, Sussy Hasle Hansen, Sofie Holst Gundersen, Anne Thulin Skydt, Louise Brandt, Susanne Mortensen (C), Jesper Larsen (V), Helle Valentin (Ø) og Henrik Poulsen (A).

Udvalg skal se på bedre balance i Furesøs skoler

Ideer til bedre fordeling af elever med sociale udfordringer er blandt det rådgivende udvalgs opgaver

Furesø Kommune tiltrækker mange børnefamilier - ikke mindst i de nye områder i Jonstrup og Laanshøj. Samtidig er fordelingen af elever med sociale udfordringer ulige fordelt mellem skolerne.

Derfor har byrådet i Furesø Kommune nu nedsat et rådgivende udvalg, der skal komme med idéer, anbefalinger og konkrete forslag, der kan sikre en balanceret sammensætning af eleverne på de enkelte skoler. De skal også se på, hvordan skolevæsenets forskellige opgaver bliver fordelt med for eksempel ensartet fordeling af specialundervisning.

Udvalget, som havde sit første møde 13. juni, skal desuden komme med bud på, hvordan man kan sikre gode overgange mellem dagtilbud og skole og mellem skole og fritidstilbud.

Klædt på med statistik

"Skolen fylder rigtig meget i børnenes hverdag. Jeg er gået med i arbejdet, fordi jeg er optaget af, at vi skaber et skoletilbud i Furesø, der både repræsenterer og respekterer den forskellighed, der er i Furesø. Skolerne skal give alle børn de bedste personlige, sociale og faglige forudsætninger for at lykkes videre i livet," udtaler formand for skolebestyrelsen på Lyngholmskolen i Farum Rasmus Dahl i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Undervejs i udvalgets første møde præsenterede forvaltningen deltagerne for et statistisk grundlag om elevtal og sociale forhold i dag og i de kommende år. Derefter var der workshops, hvor forældre, lærere og politikere fik en mere nuanceret og fælles forståelse af udfordringen.

"Vi har grundlæggende meget velfungerende skoler i Furesø. Men ser vi efter, kan vi se, at skolerne er forskellige med forskellige vilkår. Vi skal både se på, hvordan vi kan bruge forskelligheden som en styrke, og der, hvor den skaber udfordringer, skal vi se på, hvordan vi kan imødegå disse," siger formand for udvalg for skole og ungdomsuddannelser Henrik Poulsen i pressemeddelelsen.

Kun rådgivende

"Vi politikere vil helst basere beslutninger på baggrund af de daglige erfaringer, som forældre og medarbejdere i skoler og daginstitutioner har. Derfor er det også naturligt at lave dette arbejde i fællesskab. Vi er et rådgivende udvalg, ikke besluttende. Men vi står stærkt, hvis vi kan komme med et budskab baseret på konsensus," fortsætter han.

Arbejdsgruppen mødes igen til august. Senere bliver der lavet borgerworkshops, og de politiske udvalg involveres, inden det rådgivende udvalg komme med deres anbefalinger i starten af 2020.

jesl

FAKTA

Udvalget

  • 5 medlemmer af Byrådet
  • 4 forældrerepræsentanter valgt af og blandt skolebestyrelserne
  • 2 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet
  • 2 elevrepræsentanter for Fælleselevrådet
  • 1 skoleleder
  • 1 dagtilbudsleder
  • 2 medarbejderrepræsentanter fra hhv. Furesø Lærerkreds og BUPL

Publiceret 20 June 2019 12:26