Det er her ved Jægerhytten, at skovbørnehaven skal holde til.

Det er her ved Jægerhytten, at skovbørnehaven skal holde til.

Skovbørnehave i Jægerhytten i Jonstrup rykker tættere på

Et nedrakket hus på en stor tilgroet grund tæt på institutionen Krudthuset skal sættes i stand, så den kan åbne som skovbørnehave i slutningen af 2019

Af
Anne Lønstrup

Skovbørnehave Der er brug for mere end en kærlig hånd, men det skal nok lykkes at omdanne Jægerhytten i Jonstrup til en skovbørnehave. Sådan lyder budskabet fra arkitekt Helle Sørensen fra Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg.

Hun er projektleder for ombygningen, som snart vil resultere i et nyt frirum for børn.

”Huset er i relativt miserabel stand, så vi er nødt til at gøre noget ved bygningen og få hegnet grunden ind, så børnene ikke bliver væk på grunden, der lige nu er næsten ufremkommelig nogle steder,” fortæller Helle Sørensen om den 12.000 m2 store grund.

Det er ifølge hende ikke planen at fælde skov, for det at børnene kan lege i et vildnis, er en af attraktionerne ved den kommende skovbørnehave, der ligger på en stikvej til Perimetervej tæt på både Krudthuset og Officersskolen. Der er planer om at opføre en bålhytte, men grundlæggende ligger eventyret i den tilgroede grund.

”Det meste af grunden er skov, men foran huset og ned mod flyvestationen er der ryddet i en lysning. Skoven slutter, der hvor grunden slutter, og der er en fantastisk udsigt over grønne områder og græssende får,” siger hun.

Ekstra børnehavepladser

Når der nu kan sættes ekstra gang i projektet, skyldes det, at Økonomiudvalget på sit møde den 19. juni har godkendt en indstilling fra Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling om at fremrykke 2,5 mio. kr. fra budgettet for 2020, så der bliver i alt 4,5 mio. kr. i 2019 til ombygningen af Jægerhuset.

Ifølge forvaltningens oplæg er den nye skovbørnehave tænkt som en del af Krudthuset. Ideen er, at Jægerhytten skal anvendes i en turnusordning for børnehavebørnene fra Krudthuset.

”Ved hele tiden at have op til 40 børn i Jægerhytten kan der etableres de ekstra pladser, som befolkningsprognosen estimerer, at der bliver brug for i Jonstrup/Sydlejren. På sigt kan det overvejes at tilknytte Jægerhytten til andre institutioner i Værløse, så flere institutioner får muligheder for at anvende det, en skovbørnehave kan,” skriver forvaltningen.

Den slidte bygning blev oprindeligt opført i 1944 af den tyske værnemagt. Senere blev den overtaget af flyvevåbnets jægere, hvoraf navnet Jægerhytten kommer.

Inden børnene kan rykke ind, skal huset renoveres. Bl.a. skal der være toilet og pusleplads, og hovedparten af de 4,5 mio. kr., som istandsættelsen forventes at koste, vil gå til ombygning af huset, der er på 174 m2.

I brug til december

Ifølge projektleder Helle Sørensen kræver det dispensation fra skovloven, landzonetilladelse og byggetilladelse, før ombygningen kan komme i gang. Samtidig skal det undersøges, om jorden er så forurenet, at det bliver nødvendigt at skifte øverste lag jord.

Jægerhytten er ejet af Naturstyrelsen, som Furesø Kommune lejer det af. Går projektet som forventet, vil byggeperioden komme til at ligge i oktober-november, så huset kan tages i brug i december 2019.

Der skal ikke bygges traditionel legeplads ved skovbørnehaven. Her er det naturen, der er legeplads.

Publiceret 24 June 2019 13:05