"Med to små gammeldags gymnastiksale og en kvart hal har vi faktisk ikke halfaciliteter til vores grundskoleelever; så vi er pressede på den del og i vores gymnastiktimer, har vi haft undervisning i Farum Arna. For nogle år siden begyndte vi at snakke om at få moderne, tidssvarende idrætsfaciliteter”, fortæller Carsten Gade, rektor på Marie Kruses Skole. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Marie Kruses Skole ønsker sig en multihal

Børn og unge har brug for moderne idrætsfaciliteter til at udfolde sig fysisk. Derfor ønsker Marie Kruses Skole i Farum at opføre en multihal i tilknytning til skolen

Af
Anne Mette Ahlgreen

Sportsglade unger suser rundt efter en bold. Små børn triller kolbøtte hen ad en måtte, mens større børn kravler til tops i hallens tovværk. Det er et velkendt scenarie i en traditionel gymnastiktime. Men moderne idræt er i dag meget mere end dét.

Marie Kruses Skole har længe haft idrætsfaciliteter, som ikke passer til nutidens krav. To gamle gymnastiksale og en minihal på størrelse med en badmintonbane. Faciliteterne er faktisk så gammeldags, at skolen har svært ved at leve op til øgede krav til idrætsfaciliteter. Eleverne får den undervisning, de skal på et tilfredsstillende niveau, men der er brug for nye faciliteter.

Den situation har fået ledelse og bestyrelse på Marie Kruses Skole til at drøfte, hvad skolen kan gøre for at optimere idrætsforholdene. Ud af drøftelserne opstod idéen om at få bygget en ny multihal med moderne faciliteter og plads til flere typer fysiske udfoldelser end i dag.

"Baggrunden for vores ønske om en multihal er en lang proces i ledelsen og bestyrelsen om, hvordan vi håndterer de øgede krav til idræt, som er blevet et eksamensfag," siger rektor på Marie Kruses Skole Carsten Gade og fortsætter:

Det er her på grusbanen ved Farum Arena, at Marie Kruses Skole drømmer om at etablere en ny multihal.

Det er her på grusbanen ved Farum Arena, at Marie Kruses Skole drømmer om at etablere en ny multihal.

"Med to små gammeldags gymnastiksale og en kvart hal har vi faktisk ikke halfaciliteter til vores grundskoleelever; så vi er pressede på den del og i vores gymnastiktimer, har vi haft undervisning i Farum Arna. For nogle år siden begyndte vi at snakke om at få moderne, tidssvarende idrætsfaciliteter”, fortæller rektor.

Den slags faciliteter er ganske anderledes end den traditionelle gymnastiksal, som skolebørnenes bedsteforældre er vokset op med.

Plads til dans, klatring og fitness

”En moderne hal adskiller sig fra den gamle ved, at man bygger multifunktioner ind i hallen, så eleverne kan lave forskellige typer idrætsfaciliteter. Både klassisk boldspil som håndbold, volleyball, badminton, basketball, men også gerne plads til aktiviteter som krop og bevægelse, dans, klatring, parkour klatring og fitness. Multihallen skal være knyttet sammen med teorilokaler, hvor der kan vises videoer, og hvor eleverne f.eks. kan analysere bevægelser og inddrage it-programmer til at måle puls og hastighed,” forklarer Carsten Gade.

Økonomien bag hallen er endnu ikke afklaret.

”Vi kender ikke prisen endnu, så det kan jeg ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt. Vi har nogle estimater, og finansieringen får vi gennem forældrebetaling og statslige tilskud. Prisen for hallen kommer fuldstændig an på, hvad grunden kommer til at koste, og hvor meget vi gerne vil have med i hallen,” siger Carsten Gade.

"Et aktiv for kommunen"

Fra kommunal side ser man velvilligt på ønsket om en multihal i området ved Farum Arena. Udvalget for Byudvikling og Bolig har fornylig givet grønt lys til at få udarbejdet en ny lokalplan for området.

”I udvalget har vi tiltrådt, at vi skal gå i gang med at udarbejde en ny lokalplan, men hvad den skal indeholde, skal vi finde ud af i samspil med de forskellige aktører. Det største problem er at få lavet nogle parkeringsløsninger, for der er i forvejen for få p-pladser, når der er events i Farum Arena. Så vi skal have udarbejdet en trafikanalyse og have peget på, hvordan vi kan få løst den udfordring,” siger Egil Hulgaard (K), medlem af byrådet i Furesø Kommune og formand for Udvalget for Byudvikling og Bolig.

”En del af det her er, at vi forventer at kunne udbyde HF fra 2020 - så det er ikke kun til gavn for Marie Kruses Skole, men for hele udbuddet i vores kommune. For det vil udvide uddannelsesmulighederne i kommunen, det vil give en ekstra idrætsaktivitet og aflaste Farum Arena, og jeg håber også på, at det vil forbedre parkeringsforholdene,” siger udvalgsformanden.

”Der ligger også i det her, at nogle events kan afholdes i den mulige nye hal, og der bliver måske plads til flere events, så jeg ser det som et aktiv for vores kommune. Hvis der ikke kommer alt for mange protester mod byggeriget, plejer vi at sige, at det tager et års tid at få gennemført. Tidsrammen kommer an på, hvor meget det kræver et få udarbejdet parkeringsløsninger,” siger Egil Hulgaard.

Publiceret 25 June 2019 05:00

Tyven brød vinduet op på første sal

politi Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi kan berette om to indbrud fra Furesø Kommune. De er begge begået i Farum.

Tyv stjal sølvtøj og smykker

På Sommersvej er der mellem klokken otte og klokken 18.55 den 10. december brudt et vindue op til en villa. Vinduet var i første sals højde. Her er det ikke gjort op, hvad der er stjålet endnu.

Det er der til gengæld ved et indbrud på Dorthesvej, hvor der er brudt et vindue op på et tidspunkt mellem klokken 7.30 og klokken 18 den 10. december. Her er der stjålet smykker.

Se nogle af de historiske billeder her:

Kirke Værløse Kalenderen er sat til salg

styr på dagene Kirke Værløse og Omegns Husmoderforening er klar med 2020-udgaven af Kirke Værløse Kalenderen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse, der også fortæller, at interesserede kan købe kalenderen i Meny på Værløse Bymidte. Butikken sælger kalenderen helt uden fortjeneste.

"Vi er meget glade for den støtte, vi får fra Meny, der uegennyttigt bakker op om vores forenings aktiviteter," siger formand for husmoderforeningen Charlotte Søllner Hernø i pressemeddelelsen.

Den lille by havde tilbage i tiden adskillige købmænd, kolonialvareforretninger, en slagterbutik, egen bager, rejsebiograf og en kro med keglebane.

"Der er brugt adskillige dage på at finde interessante billeder i Furesø Kommunes stadsarkiv i Farum. Og indsatsen har givet pote. Der er bl.a. fundet fotos af den smukke rejsestald, som lå på Bygaden mellem nummer 19 og 23, af vandtårnet omgivet af marker op til 'Olsens funkisvilla' og af de bygninger, der lå til højre og til venstre for hovedindgangen til Kirke Værløse Kirke, ligesom der er fundet et foto af mejeriet, de lå på det, der engang hed Stationsvejen, men som nu hedder Knud Hjortøs Vej," skriver foreningen.

Der er trykt et mindre oplag, og salget skal støtte husmoderforeningen. Den kan bestilles på www.husmoderforening.dk eller - som sagt - købes i Meny.

Bestil kalenderen på www.husmoderforening.dk eller køb den i Meny i Værløse.

jbt