Arkivfoto

Arkivfoto

Der kommer flere boliger på Spejdergrunden

Bygherre ønsker boliger i stedet for erhvervslejemål på 1. sal

Bygherren for Spejdergrunden i Værløse har konstateret, at der ikke er stor efterspørgsel på erhvervslejemål, men behov for boliger, der ligger tæt på stationen. Derfor ønsker de boliger i stedet for erhverv på 1. sal.

Udvalg for byudvikling og bolig besluttede derfor 6. juni, at forvaltningen kan gå i gang med at udarbejde et forslag til tillæg til lokalplanen, der muliggør boliger på 1. sal.

Svært at udleje erhverv

"Vi oplever flere steder i kommunen, at udlejere har vanskeligt ved at udleje erhvervslejemål på 1. sal og har gentagne gange diskuteret problemstillingen i udvalget," udtaler formand for udvalg for byudvikling og bolig Egil F. Hulgaard i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

"På foranledning af bygherre har vi nikket til at få lavet et lokalplanstillæg, der tillader flere boliger. Jeg glæder mig over, at der er fremdrift i projektet og håber til sin tid, at forslaget vil blive vel modtaget," fortsætter han.

Bygherren ønsker fortsat, at stueetagen bruges til erhverv, men ønsker boliger i både 1. og 2. sal i det planlagte byggeri.

Færre p-pladser

Boliger på 1. sal i stedet for erhvervslokaler vil betyde, at der skal etableres færre parkeringspladser i forbindelse med byggeriet. Lokalplantillægget vil derfor indeholde flere friarealer til for eksempel græs end hidtil planlagt.

Borgere vil kunne kommentere lokalplanstillægget, når det er lavet og kommer i offentlig høring. Det bliver sandsynligvis i løbet af efteråret 2019.

jesl

Publiceret 28 June 2019 08:00