"Det er rigtig positivt, at vi nu får borgerne tidligt på banen. Vi har et godt udgangspunkt med det eksisterende budgetforlig", siger Ole Bondo Christensen (S) om den kommende tid. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Effektiviseringer og besparelser skal i høring

Borgerne høres om forslag til effektiviseringer og besparelser i 2020

Kommunernes budgetprocesser er så småt skudt i gang. I Furesø Kommune vedtog et enigt byråd sidste år et toårigt budget for 2019 og 2020. Det betyder at der hvert år skal effektiviseres for 20 millioner kroner for at sikre rum til investeringerne i velfærd. Borgerne inddrages allerede nu ved en høring af effektiviseringsforslagene, inden de skal førstebehandles i byrådet til august - læs effektiviseringsforslagene her

"Budgetforliget medfører blandt andet investeringer i nye daginstitutioner, plejehjemspladser og ældreegnede boliger," skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) ser frem til at få borgerne på banen, inden der politisk skal tages stilling til effektiviseringsforslagene. Samtidig understreges det, at de samlede rammer for Furesø Kommunes økonomi først endeligt fastlægges i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem kommunerne og den nye regering.

”Det er rigtig positivt, at vi nu får borgerne tidligt på banen. Vi har et godt udgangspunkt med det eksisterende budgetforlig. Nu sender byrådet forvaltningens effektiviseringsforslag i høring, og vi ser frem til borgernes bidrag til, hvordan vi kan skabe udvikling og et budget i balance. Herudover ved vi, at økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen får betydning for vores samlede økonomiske ramme. Vi håber, der bliver økonomisk råderum til de nødvendige investeringer på vores velfærdsområder,” udtaler Ole Bondo Christensen.

Analyse

I det toårige budgetforlig fra sidste år besluttede byrådet at igangsætte en række budgetanalyser, der skulle pege på, hvor der er effektiviserings- og besparelsesmuligheder i de kommende års budgetter. Analyserne er nu gennemført, og en række af dem er mundet ud i konkrete forslag.

2. viceborgmester Lars Carstensen (C) ser arbejdet med analyserne som rettidig omhu.

”20 millioner kroner ud af et budget på 2,5 milliarder kroner svarer til under 1 procent af kommunens budget, og bør være noget, vi kan opnå ved at arbejde mere effektivt og smart. Budgetanalyserne har vist, at vi kan finde effektiviseringer, hvor vi både sparer penge og samtidig udvikler kommunens tilbud. Eksempelvis hjemtagelsen af borgere i botilbud, som betyder, at vi på sigt sparer over tre millioner kroner om året samtidig med, at vores borgere får en bedre hverdag tæt på familie og venner”, udtaler Lars Carstensen.

Effektiviseringsforslagene er i offentlig høring frem til 20. august. Inden da får borgerne lejlighed til at drøfte budgettet på et borgermøde 15. august. Budgettet førstebehandles på byrådsmødet 4. september.

Kapp

Publiceret 02 July 2019 05:15