De ledere og udvalgte pædagoger, der har taget diplomuddannelsen, har især arbejdet med at organisere det pædagogiske læringsmiljø og skabe stærke faglige fællesskaber med kollegaerne. Pressefoto

De ledere og udvalgte pædagoger, der har taget diplomuddannelsen, har især arbejdet med at organisere det pædagogiske læringsmiljø og skabe stærke faglige fællesskaber med kollegaerne. Pressefoto

Diplomuddannelse: Furesøs pædagoger er blevet faglige fyrtårne

Alle dagtilbudsledere og udvalgte pædagoger i Furesø Kommune har netop færdiggjort en diplomuddannelse. Dermed er de nu faglige fyrtårne for at skave udviklende lærinsgforløb

Alle dagtilbudsledere og en til to pædagoger fra hvert dagtilbud i Furesø Kommune har siden januar i år deltaget i diplomuddannelsen. Nu har de alle gennemgået en uddannelse, der støtter dem i at omsætte den styrkede pædagogiske læreplan, der blev vedtaget af Christiansborg for et år siden. Der er læringsmiljøer overalt i børnenes hverdag i vuggestuer og børnehaver. I alt fra pædagogiske forløb til daglige rutiner med måltider af-og påklædning og under leg. Det oplyser Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

”Diplomuddannelse har styrket vores fælles faglige sprog og hjulpet os til at være mere nysgerrige på børnenes perspektiver og til at gå i dialog med hinandens praksis og de intentioner, vi har. Jeg har fået en god ballast til at medinddrage mine kollegaer. I forhold til samarbejdet med forældrene har jeg fået blik for, at vi sammen skal udvikle partnerskaber. Vi har hver især kun en brik, som tilsammen giver et helt billede af barnet,” siger Louise Suhr Christensen, der er pædagogisk koordinator i Stavnsholt Børnehus.

Faglige fyrtårne

Mette Lykke Gravgaard er lektor på Københavns Professionshøjskole og underviste de faglige fyrtårne i diplommodulet. Hun fortæller, at det var en fornøjelse at være underviser for pædagogerne fra Furesø.

”Furesø Kommunes faglige fyrtårne er nogle engagerede pædagoger. De har gennem uddannelsesforløbet vist, at de kan tilegne sig ny faglig viden og omsætte den til praksis til glæde og gavn for børnene i dagtilbuddene,” fortæller hun i pressemeddelelsen og fortklarer, at deltagerne nu alle er uddannet til at organisere det pædagogiske læringsmiljø og skabe stærke faglige fællesskaber med kollegaerne.

Dagtilbudslederne har især arbejdet med evalueringskulturen. De har formuleret antagelser om hvad pædagogiske indsatser betyder for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse og har efterfølgende evalueret disse. Og nu skal dagtilbudslederne og de faglige fyrtårne stå i spidsen for, at læringsmiljøet i endnu højere grad medtænker børnenes perspektiv og deltagelse.

”I Furesø bliver børnene mødt af uddannede pædagoger, der sørger for trygge, udviklende og sjove legemiljøer. Jeg glæder mig over, at de er blevet udfordret fagligt og kan skabe endnu stærkere og sjovere læringsmiljøer for børnene. Vi skal hele tiden sikre, at børnenes perspektiv og deltagelse er i centrum, så de styrkes i troen på, at de selv og sammen med deres kammerater kan udrette ting,” siger Bettina Ugelvig Møller (A), formand for udvalg for dagtilbud og familier.

hhs

Publiceret 07 July 2019 04:00