Det er her på området ved Søndre Vagt i Jonstrup ved Bringehusene, at regionen er i gang med at oprense en større forurening, der stammer fra dengang, Forsvaret holdt til på området. Foto: Anne Mette Ahlgreen

Det er her på området ved Søndre Vagt i Jonstrup ved Bringehusene, at regionen er i gang med at oprense en større forurening, der stammer fra dengang, Forsvaret holdt til på området. Foto: Anne Mette Ahlgreen

Forurening: Fortidens synder fordampes væk

En større forurening ved den gamle flyvestation skal fordampes væk

Af
Martin Warming

Det er noget af et anlæg, der har rejst sig på området ved Søndre Vagt ved den tidligere flyvestation i Jonstrup ved Bingehusene.

Region Hovedstaden er nemlig i fuld gang med at fjerne en større forurening i jorden, der stammer fra dengang Forsvaret holdt til på området og brugte det som modtagested for kemikalier.

Jorden og grundvandet er blevet forurenet med forskellige kemikalier og klorerede opløsningsmidler, som truer vores grundvand. Derfor skal jorden altså oprenses, fortæller Henriette Kerrn-Jespersen, der er civilingeniør og projektleder i Region Hovedstaden.

"Oprensningen sker ved en såkaldt termisk oprensning, hvor man varmer jorden op i ned til 14 meter under terræn, så de klorerede opløsningsmidler simpelthen afdamper", fortæller hun.

De forurenede dampe suges ind gennem en renseenhed. Foto: Anne Mette Ahlgreen

De forurenede dampe suges ind gennem en renseenhed. Foto: Anne Mette Ahlgreen

Ingen fare

Der er dog ingen fare for, at beboerne i området kommer til at gå rundt og indånde giftige dampe fra forureningen, understreger Henriette Kern-Jespersen.

"Der er blevet lagt et 'låg' ud over hele det forurenede område, og så er der sug under 'låget', så vi suger de forurenede dampe ud og ind gennem en renseenhed", siger Henriette Kern-Jespersen, der betegner forureningen som en af de større.

"Der er desværre allerede dryppet lidt forurening ned i grundvandet, og det vurderer vi, at vi kan leve med. Nu sørger vi i hvert fald for, at den forurening, der stadig ligger i jorden, ikke også når ned til grundvandet. Derfor kommer denne forurening ikke til at påvirke drikkevandet i vores haner”.

Det er firmaet Geo, der står for selve oprensningen, og hvis alt går efter planen, er jorden renset omkring 1. april næste år.

Publiceret 13 July 2019 11:00