Asian worker in factory at metal skip machine putting work piece in Kzenon - stock.adobe.com

Erhvervskontaktudvalg inviterer nye kræfter med om bordet

Erhvervskontaktudvalg inviterer nye kræfter med om bord for at styrke det lokale erhvervsliv

Af
Anne Mette Ahlgreen

På Furesø Kommunes seneste erhvervskontaktudvalgs-møde blev der bl.a. fokuseret på forbedrede muligheder for at søge rådgivning i et nyt, regionalt Erhvervshus Hovedstaden.

Den nyvalgte formand for Furesø Intustri, Mogens Brusgaard fra virksomheden Wexøe A/S, er også indtrådt som næstformand i Erhvervskontaktudvalget - Furesø Kommunes faste mødeforum for kommunen og det lokale erhvervsliv.

Den administrerende direktør i Wexøe blev valgt efter fælles indstilling fra erhvervslivets medlemmer af Erhvervskontaktudvalget. Begge erhvervsforeninger havde nyvalg i foråret. Som ny formand for Furesø Erhvervsforening deltager Eva Vedel fra Expo Viva A/S også i møderne i Erhvervskontaktudvalget.

”Drøftelserne med vores erhvervsforeninger og de virksomheder, der sidder i udvalget, er meget værdifulde. Vi får en bedre fornemmelse af, hvad vi aktuelt skal fokusere på i vores service og erhvervsudvikling. Og på den længere bane giver det en klar og fælles fornemmelse af, hvordan vi skaber de bedste erhvervsvilkår i Furesø," siger borgmester Ole Bondo Christensen (A), der er formand for Erhvervskontaktudvalget i en pressemeddelelse til Furesø Avis.

Han peger på, at der løbende etableres nye virksomheder. Der er ikke mindst sket en stor erhvervsmæssig udvikling i den tidligere Flyvestation Værløses erhvervspark på Filmstationen.

"Derfor er det en gevinst for udvalget, at Filmstationen også blev medlem af Erhvervskontaktudvalget på det seneste møde," mener Ole Bondo Christensen.

Nyt erhvervshus

På det seneste møde hvor det nyåbnede Erhvervshus Hovedstaden blev præsenteret af husets direktør, Liselotte Hohwy Stokholm, var støtte til udvikling af nystartede og mindre virksomheder i fokus.

Det regionale erhvervshus afløser de tidligere væksthuse med den forskel, at alle typer virksomheder - og ikke kun virksomheder i vækst - kan få rådgivning og hjælp til forretningsudvikling.

”Det er et meget vigtigt budskab at få ud til Furesøs erhvervsliv. Mange af vores lokale virksomheder kan have glæde af de nye muligheder for forretningsudvikling. Men erhvervshusets strategi er også at blive brobygger til ny viden, fonde og eksportorganisationer, så fra kommunens side vil vi gøre vores til, at at virksomhederne bliver opmærksomme på erhvervshuset," siger Flemming Ipsen, der er erhvervskonsulent i Furesø Kommune i pressemeddelelsen.

Portal gør det nemt at finde lokale håndværkere

Et konkret resultat af erhvervskontaktudvalgets arbejde er en håndværkerportal, som lokale virksomheder nu kan blive optaget i.

Portalen gør det nemt for lokale håndværkere at blive forhåndsgodkendt til opgaver for Furesø Kommune. Portalen gør det også nemmere for kommunens institutioner og afdelinger at finde en lokal håndværker til mindre opgaver. 37 lokale virksomheder er blevet optaget på portalen, som kommunen har benyttet 182 gange.

Udvalget aftalte at bidrage til, at flere kommunale indkøbere og leverandører får kendskab til portalen, så det bliver lettere at handle lokalt, skriver Furesø Kommune i sin pressemeddelelse.

Publiceret 15 July 2019 14:44