Med lidt hjælp fra Furesø kommune har grundejerforeningen Søglimt i Værløse plantet en blomstereng, hvor bier og sommerfugle trives. Privatfoto

Med lidt hjælp fra Furesø kommune har grundejerforeningen Søglimt i Værløse plantet en blomstereng, hvor bier og sommerfugle trives. Privatfoto

Sur, sur, sur lille bi omkring: Grundejerforening hjælper bier og sommerfugle på vej

I foråret søgte grundejerforeningen Søglimt kommunens Miljøinitiativpulje om støtte til at så en blomstereng - og den er blevet en succes

Nogle poser med blomsterfrø, et par timer i godt selskab og en bevilling fra kommunens Miljøinititativpulje 2019. Det er hvad, der skal til for at hjælpe bierne og ikke mindst os selv til at få bestøvet vores frugttræer, frugtbuske og grøntsager.

Det er Maibritt Georg, der fortæller ovenstående. Hun er formand i grundejerforeningen Søglimt i Værløse. I foråret søgte foreningen om et tilskud fra kommunens Miljøinitiativpulje - og fik det, hvilket betød, at der blev sået en blomstereng.

Ansøgningen fra grundejerforeningen kom, da den gerne ville hjælpe sommerfugle, bier og andre insekter, der er under pres.

Den nye blomstereng har givet bierne et nyt spisested. Her ses en bi i Slangeurt. Privatfoto

Den nye blomstereng har givet bierne et nyt spisested. Her ses en bi i Slangeurt. Privatfoto

"Flere arter er udrydningstruede fordi deres tidligere levesteder er forsvundet, og fordi de dør, når de får sprøjtegift på sig. Derforsøgte vi foråret Furesø kommunes Miljøinitiativpulje 2019 om tilskud til at så et insektvenligt blomsterområde på et græsstykke mellem grundejerforeningen og Søndersø Skole. Skolen har i forvejen lavet insekt-hoteller, som hænger ved skolen, så vi i grundejerforeningen syntes, det ville være en god idé at sørge for lidt mad til de bier, som flyttede ind i insekt-hotellerne", fortæller Maibritt Georg.

Furesø Kommune syntes også, at idéen var god og var behjælpelig med at fræse et to meter bredt og godt 100 meter langt bed. Her mødtes grundejerforeningens medlemmer et par timer en hverdagsaften henover et par weekender for at fjerne det sidste græs og sprede blomsterfrøene.

"Og nu - med naturens hjælp lidt sol og lidt regn - er der en smuk blomstereng. Vi har allerede nu set mindst 20 forskellige slags bier og omkring 10 forskellige sommerfugle, og mindst 40 forskellige blomster. Disse er sået, så de blomstrer forskudt og sikrer fødegrundlag over en længere periode", fortæller Maibritt Georg og fortsætter:

"Undersøgelser fra Tyskland har vist, at antallet af flyvende insekter er gået ned med 70-80 procent i løbet af de sidste 30 år, der findes ikke tilsvarende målinger fra Danmark, men nedgangen er til at mærke. Hvem kan ikke huske, hvordan forruden på bilerne tidligere blev plettet med døde insekter, når men kørte en tur om sommeren? Det sker ikke mere. I nogle lande er man i dag nødt til at håndbestøve frugttræerne, i andre lande kører man bistader og bier rundt for at sikre, at frugt og grøntsager bliver bestøvet. Vi er dybt afhængig af de forskellige insekter, som sikrer bestøvning af frugttræer og frugtbuske, nødder og grøntsager, som sikrer, at vi kan få mad. Det kræver dog både, at der er blomster og mad til bierne og levesteder, så de kan yngle - og at der ikke sprøjtes, så de dør. Men det er heldigvis muligt at hjælpe ved at tænke over, hvordan vi behandler vores omgivelser – og selv i – eller måske især i villakvartererne, er der god mulighed for at sikre en variation af blomster gennem hele sommeren, som så kan sikre, at vi får bestøvet vores hindbær, brombær og æbler i haverne", siger hun.

Den nye blomstereng, der altså nu står smukt er ikke kun til gavn for bier og sommerfugle. Beboerne og besøgende beundrer nemlig også den blomstrende eng.

hhs

Publiceret 02 August 2019 10:41