100 af Furesøs lærere og pædagoger i indskolingen er blevet klogere på Guided Readning, der er en differentieret læsemetode. Pressefoto

100 af Furesøs lærere og pædagoger i indskolingen er blevet klogere på Guided Readning, der er en differentieret læsemetode. Pressefoto

Furesøs lærere blev klogere på begynderlæsning

Guided Reading, en differentieret læsemetode fra 0. klasse, var på programmet, da 100 af kommunernes indskolingslærere og pædagoger var samlet i Galaksen

100 af kommunernes indskolingslærere og pædagoger var torsdag samlet i Galaksen til en temadag om Guided Reading, der er en differentieret læsemetode fra 0. klasse, hvor alle elever får mulighed for at udvikle deres læsekompetence.

Eleverne bliver i Guided Reading inddelt i små grupper, der er på samme læseniveau og læser med en voksen dagligt. Temadagen var arrangeret af kommunens læsekonsulent, Ane Kuld, og souschef på Lyngholmskolen, Louise Hjorth-Jensen.

"Den første taler på teamdagen var kommunens nye skolechef, Per Christensen, der talte ind i Guided Reading ud fra kommunens fælles lærings- og dannelsessyn. Efterfølgende gav seniorforsker fra Nationalt Videnscenter for læsning, Jesper Bremholm, et indblik i, hvordan en balanceret læseundervisning bør være udgangspunktet for den første læsning, hvilket går fint i tråd med Guided Reading", fortæller Ane Kuld og Louise Hjorth-Jensen til Furesø Avis.

Efter oplæggene blev resten af dagen brugt til intern og ekstern videndeling, hvor blandt andet læsekonsulenter fra Rudersdal kommune også deltog.

hhs

Publiceret 10 August 2019 05:00