Forældrebestyrelsen på Marie Kruses Skole: "Skal Furesø Kommune tjene penge på Kruses børn?"

Furesø Kommune har lagt op til voldsomme besparelser i det kommende år, og forældrebestyrelsen på Marie Kruses Skole råber nu vagt i gevær - for ifølge effektiviseringsforslagene kommer skolen til at stå for 2,4 millioner kroner af de ialt 20 millioner kroner, der skal findes besparelser for

Furesø kommune skal finde besparelser for 20 millioner kroner i det kommende år, og et af effektiviseringsforslagene er en reduktion af det kommunale tilskud til fritidsordningen, Kometen, på Marie Kruses Skole.

"Kommunen foreslår, at Kometen bidrager med 2,4 millioner kroner. Altså 12 procent af kommunens underskud. Kan det virkelig passe, at Kometen skal dække så stor en andel af besparelsen", spørger forældrebestyrelsen på Marie Kruses Skole i et indlæg til Furesø Avis.

Kan få store konsekvenser

Ifølge indlægget fra forældrebestyrelsen kan reduktionen af det kommunale tilskud for store konsekvenser for ikke bare Kometen men for hele Furesø.

"Furesø Kommune ønsker, at Kometen – og dermed Marie Kruses Skole – i højere grad bidrager til kommunens inklusionsarbejde. Det er et validt kommunalpolitisk ønske. Det bygger dog på en antagelse om, at Marie Kruses Skole ikke yder sit for børn med særlige behov. Det er ganske enkelt ikke rigtigt. Vi sorterer ikke i optaget til vores 0.-klasser, og alle, som står opskrevet til at starte på skolen, kommer således ind. På mange måder afspejler vores børn derfor kommunes øvrige børn. Og derfor løfter vi også en andel af børnene med særlige behov i Furesø Kommune. En opgave, vi løfter med glæde, for vi har ingen ambition om at skabe en skole eller et fritidstilbud, der ikke tager socialt ansvar".

"Det kan dog meget vel blive konsekvensen af kommunens spareforslag. For hvis vi skal kunne fastholde vores gode inklusionsarbejde - og i øvrigt meget værdsatte pasningstilbud, vil vi skulle finde de 2,4 millioner kroner et andet sted. En realistisk mulighed kunne være at hæve forældrebetalingen. Forældre til børn i Kometen betaler i dag det samme, som de ville skulle betale i én af kommunens fritidsordninger. I stedet for 1.455 kroner om måneden vil det så være 2.630 kroner fremover. Altså, en takststigning på 80 procent. Med en sådan forhøjelse risikerer Furesø Kommune selvsagt at skabe en skævvridning, hvor børnene i Kometen kun kommer fra familier, der har råd. Dermed risikerer kommunen at sende Kometens børn med særlige behov over i de kommunale institutioner og derved bidrage til at forstærke de forskelle, den ønsker at udviske", skriver forældrebestyrelsen og understreger, at reduktionen af tilskuddet vil betyde, at Furesø Kommune tjener mere end 7.000 kroner, hver gang et barn vælger at gå på Kometen.

"Kometen er i dag et stærkt aktiv i det frugtbare samarbejde i Andelsforeningen af fritidshjem i Farum og yder en stor indsats i forhold til Daglejeren og i forbindelse med det årlige mooncarløb, fodboldturneringen og 3.klassefesten. Furesø Kommunes budgetforslag lægger op til en tilskudsreduktion, som kun rammer Kometen og ikke kommunens øvrige private fritidstilbud. Hvis forslaget går igennem, vil der dog ikke alene blive tale om en tydelig forskelsbehandling. Vi vil også stå i en situation, hvor Furesø Kommunes udgifter til børn i Kometen vil være reduceret så kraftigt, at kommunen tjener over 7.000 kroner, hver gang et barn vælger Marie Kruses Skoles fritidstilbud fremfor et andet i kommunen. Hvorfor skal Furesø Kommune tjene penge på Kruses børn? Ja, hvorfor skal spareplanen gå ud over børnene?", spørger forældrebestyrelsen.

Du kan læse alle effektiviseringsforslagene her

hhs

Publiceret 13 August 2019 08:44