Farumgård-ejer om fredningssag: "Den vil med sikkerhed blive fulgt op af en retslig prøvelse ved domstolene"

Det kan tage mange år, førend Farumgård-sagen får en ende. Den nye fredning kan nemlig tage helt op til 10 år at gennemføre, og nu slår Kresten Bergsøe fast, at hvis fredningen gennemføres, er han klar til at prøve den af ved domstolene

Af
Helene Holm Stolle

Inden sommerferien lå det klart, at byrådet ønsker at sætte gang i en ny fredningssag om Farumgård og dermed stiføringen for den offentlige adgang til parken omkring den smukke gård.

I juni måned slog Lene Munch-Petersen (A), formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, her i Furesø Avis fast, at en ny fredning vil være 'en god udgang på sagen' - og netop nu er forvaltningen ifølge udvalgsformanden ved at forberede sagen med henblik på Fredningsnævnets behandling af den.

Men med en ny fredningssag 'forsøger kommunen blot at tilsidesætte domstolenes afgørelse', mener Kresten Bergsøe, der ejer Farumgård.

Langstrakt sag

Farumgård-sagen begyndte for mere end to år siden, da Kresten Bergsøe efter flere episoder med chikane og vold fra mennesker, der gik igennem parken, valgte af lukke portene og dermed forhindre den offentlige adgang til parken. En mulighed der er givet af de gamle fredningsbestemmelser fra 1949. Alligevel valgte Furesø Kommune at politianmelde Kresten Bergsøe for lukningen. Retten i Lyngby frifandt ham dog, men sagen blev anket til Østre Landsret. I slutningen af juni måned i år udløb fristen for at videreføre straffesagen - Furesø Kommune var bedt om at komme med et nyt retsgrundlag for sagen - men imidlertid valgte kommunen at gå i gang med en ny fredningssag.

I Kresten Bergsøes øjne handler den nye fredning dog på ingen måde om at beskytte naturen i Farumgårds park.

"Farumgårds park og natur er allerede naturfredet, og bygningerne er bygningsfredet. Kommunen misbruger derimod naturbeskyttelsesloven til ren ekspropriation", siger Kresten Bergsøe og fortsætter:

Tilbage i oktober måned sidste år inviterede Kresten Bergsøe interesserede borgere indenfor på den gamle herregård til et dialogmøde om den alternative stiføring i parken. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Tilbage i oktober måned sidste år inviterede Kresten Bergsøe interesserede borgere indenfor på den gamle herregård til et dialogmøde om den alternative stiføring i parken. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

"Det eneste formål er med den nye fredning er at tiltvinge sig adgang til vores ejendom efter, kommunen i årtier har bevist, at den ikke kan varetage opgaven at sikre vores privatliv, og at offentligheden har vist, at den ikke vil respektere de begrænsninger, der naturligvis vil være for offentlig adgang til et privat hjem. Det er magtmisbrug af værste skuffe, og denne tilgang til offentlig forvaltning i Furesø Kommune er et principielt problem for byrådet som helhed og for alle borgeres retssikkerhed. Alt god forvaltningsskik fraviges", lyder det fra Kresten Bergsøe.

I mine øjne handler den nye fredning udelukkende om at gennemtvinge en genåbning af den offentlige stiforbindelse - på trods af at ejeren af Farumgård er villig til at indgå en frivillig aftale om en anden stiføring. Det er ren ekspropriation Hele forløbet er kafkask. Lars Carpens (V)

Selvom det var et flertal af byrådet, der i juni måned valgte at nikke ja til en ny fredning af Farumgård, var det uden stemmer fra Venstre. Tidligere her i avisen har Lars Carpens da også givet udtryk for, at hvis det stod til Venstre, var der fundet en løsning på en alternativ stiføring, så offentligheden igen kunne komme gennem parken, og Kresten Bergsøe og hans familie igen kunne have et privatliv.

"I mine øjne handler den nye fredning udelukkende om at gennemtvinge en genåbning af den offentlige stiforbindelse - på trods af at ejeren af Farumgård er villig til at indgå en frivillig aftale om en anden stiføring. Det er ren ekspropriation. Hele forløbet er kafkask", siger han i dag til Furesø Avis.

Savner dialog

Ifølge Kresten Bergsøe har det i flere år været svært at komme i dialog med kommunen - selv da spørgsmålet om den nye fredningssag skulle behandles i byrådet tilbage i juni måned. Da var sagen nemlig et lukket punkt på dagsordenen.

"Vi som ejere har ikke fået foretræde for udvalget, før det skal træffe en beslutning. Det er symptomatisk for den behandling, vi har mødt i kommunen", fortæller Kresten Bergsøe og understreger, at han til stadighed undrer sig over, at kommunen ikke ønsker at indgå i en dialog om sagen.

"Samlet set har sagen været udsat af kommunen i syv måneder - med to forskellige begrundelser. Først ville man have Kammeradvokten til at undersøge mulighederne for en civil sag, og senere vil man afvente en beslutning om ny fredning. Under hele forløbet op til Landsretssagen, har vi stået med hånden fremme og tilbudt en forhandlet løsning, men kommunen har lukket sig om sig selv, skabt, eskaleret og tabt en konflikt som aldrig har været i borgernes interesse. Alle parter kan nu se frem til en fredningsproces, som kommer til at strække sig over 6-10 år med et fredningsnævn, hvor medlemmerne er udpeget af de samme parter, som lige har tabt sagen ved domstolene. De samme parter, som vil initiere og afgøre en ny fredningssag, har alle været vores modpart i den tabte retssag og er dermed inhabile i enhver forstand", lyder det fra Kresten Bergsøe, der samtidig understreger, at han ikke kommer til at sluge en ny fredning, hvis eller når den kommer igennem.

"Det bliver en fredning, som med sikkerhed vil blive fulgt op af en retslig prøvelse ved domstolene", siger han til Furesø Avis.

Publiceret 20 August 2019 17:00