Kampen om Bregnerød uden grusgrave fortsætter. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Kampen om Bregnerød uden grusgrave fortsætter. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Bregnerød giver ikke op: "Grusgravplaner hænger ikke sammen med den nye regerings miljøudmeldinger"

Selvom det ene af de to områder i Bregnerød, der var udlagt som interesseområder for råstofindvinding, er taget ud af planerne, fortsætter Bregnerød-borgerne deres kamp for byen. "Vi må længere op i det politiske system", lyder meldingen

Af
Helene Holm Stolle

Kampen for Bregnerød uden grusgrave kommer til at fortsætte. Det ligger klart efter det møde, der var tirsdag i sidste uge, den 27. august, i Miljø- og Klimaudvalget, i Region Hovedstaden. Her skulle udvalget blandt andet tage stilling til, hvilke områder, der i forslaget til Råstofplan 2020 er udlagt som interesseområder, der skal arbejdes videre med.

Håbet for beboerne i Bregnerød sammen med Furesø Kommune, DN Furesø og ikke mindst Lokalhistorisk Forening var, at begge områder i Bregnerød, der er udpeget som interesseområder, ville blive taget ud af planerne. Både af naturhensyn men også af hensyn til beboerne, da vejnettet i Bregnerød ikke kan bære den tunge trafik, som grusgrave vil føre med sig.

"Det gik ikke helt som håbet, for det blev kun det lille område - syd for Høveltevej - der blev taget ud af planerne. Det kan man selvfølgelig godt kalde en lille sejr, men regionens planer om grusgrave i det store område, vil stadig få alvorlige konsekvenser for byen", siger Niss Brodersen, der er en af de aktive forkæmpere for at bevare Bregnerød, som den er.

"Der er slet ingen tvivl om, at selvom det lille område er fjernet som interesseområde, så vil Bregnerød alligevel blive udslettet som by, hvis det store område inddrages til råstofindvinding", siger en anden af forkæmperne, Lars Hovgaard, og understreger, at han finder det beskæmmende, at der ikke i forslaget til den nye råstofplan ligger nogle beregninger for den øgede mængde af tung trafik, som grusgravene vil betyde.

"Der vil blive tale om flere hundrede lastbiler om dagen", siger han.

Står sammen med kommunen

Selvom Miljø- og Klimaudvalget altså har valgt fortsat at have Bregnerød i kikkerten for muligt område for råstofindvinding i fremtiden, så stopper Bregnerød-borgerne ikke med at kæmpe imod.

"Vi står heldigvis ikke alene om det her. Furesø Kommune har jo samme holdning som os, for der er virkelig meget særligt natur at tage hensyn til her", siger Lars Hovgaard og understreger, at det område, som Region Hovedstaden har valgt fortsat at have som interesseområde er omgivet af fredede områder.

Tidligere her i Furesø Avis har Øjvind Vilsholm (Ø) påpeget, at 'planer om grusgrav i Bregnerød skal stoppes i Folketinget'.

"Hovedstadsregionen er både den mindste region og den region med det største råstofforbrug. Det er jo ikke rimeligt at forlange, at vi i det tættest befolkede område i Danmark skal finde alle vores egne råstoffer. Og så er det jo helt hen i vejret, at man skal gennemgrave naturområder her i Nordsjælland, mens man i Sønderjylland har så meget grus i overskud, at det eksporteres til England", sagde han tilbage i juni måned.

Og netop den pointe vil Lars Hovgaard sammen med Furesø Kommune gå videre med.

"Vi må længere op i det politiske system nu. Det kan jo ikke være rigtigt at den nye regering - statsministeren, miljøministeren og andre blæser den ene melding om miljø og miljøbeskyttelse ud efter den anden - og så gør en A-ledet region og udvalg noget så åbenlyst forkert samtidig", lyder det fra Lars Hovgaard, der i denne uge har et møde med Furesø Kommune om kampens næste skridt.

Publiceret 02 September 2019 15:12