Der har frem til nu været afholdt tre borgermøder om planerne for Farum Hovedgade. I aften finder endnu et sted. Arkivfoto

Der har frem til nu været afholdt tre borgermøder om planerne for Farum Hovedgade. I aften finder endnu et sted. Arkivfoto

I aften er der borgermøde om Farum Hovedgade-planerne

I aften, mandag den 9. september, præsenterer Korf Ejendomme de reviderede facadetegninger for planerne for den gamle Spar-kømand på Farum Hovedgade

Det skal handle om den lokalplan og tillæg til kommuneplan for Farum Hovedgade 46-50A, der er i høring frem til den 20. september, når der i aften mandag 9. september er borgermøde på rådhuset i Værløse.

Ved mødet vil Korf Ejendomme præsentere reviderede facadetegninger for projektet, der kommer til at give et løft til området ved den gamle Spar-købmand.

Processen om den nye lokalplan har været lang og tæller tre tidligere og velbesøgte borgermøder med generel stor opbakning til projektet. Dialoggruppen for Farum Hovedgade er blevet udvidet med borgere med særlig interesse i projektet, og så har kommunens særlige arkitekturudvalg vurderet projektet. Det oplyser Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Igennem hele forløbet har der været særligt fokus på arkitekturen og på at skabe gode byrum, der vil fremme bylivet. Affødt af anbefalinger og forslag fra borgere, den udvidede dialoggruppe og arkitektudvalget, har bygherre i dialog med forvaltningen og politikerne arbejdet videre med projektet. Byrådet besluttede derfor, at visse bestemmelser skulle tilrettes forud for offentliggørelsen af lokalplanforslaget, så tilretningen af projektets facadetegninger er mulig. Med afsæt heri er bygherre nu klar til at præsentere reviderede facadetegninger på dialogmødet.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik med vareindlevering fra Gammelgårdsvej og en ny etagebebyggelse i op til tre etager. I etagebebyggelsens stueetage kan der fx etableres butikker, café/restaurant, servicefunktioner og lignende. På de øvrige etager kan der indrettes boliger. Foran bebyggelserne planlægges et samlet areal til bl.a. ophold og parkering. Lokalplanforslaget forventes at skulle behandles endelig af Udvalg for by og bolig, økonomiudvalget og byrådet i oktober.

Aftenens borgermøde finder sted klokken 18.30 til 20.30 i Multisalen på Furesø Rådhus, Stiager 2 i Værløse.

Forslaget til Lokalplan 142 og tillæg til kommuneplan er i høring frem til den 20. september.

hhs

Publiceret 09 September 2019 14:42