Der arbejdes på højtryk i området mellem Akacieparken og Slangerupvej i disse dage for at komme af med den Japanske Pileurt, der havde fortrængt andre planter i området. Foto: Helene Holm Stolle

Der arbejdes på højtryk i området mellem Akacieparken og Slangerupvej i disse dage for at komme af med den Japanske Pileurt, der havde fortrængt andre planter i området. Foto: Helene Holm Stolle

Derfor graves der i naturområde mellem Slangerupvej og Akacieparken

Der arbejdes heftigt i naturområdet mellem Slangerupvej og Akacieparken - her skal den invasive Japanske Pileurt nemlig bekæmpes

Af
Amalie Østergaard (praktikant) & Helene Holm Stolle

I disse dage, kan man se gravkøer og skovarbejdere i det grønne område mellem Slangerupvej og Acacieparken i Farum. De arbejder på højtryk for at fjerne den invasive Japanske Pileurt, der verserer i stort omfang. Den havde bredt sig så meget i området, at der ikke længere var udsyn til den lille sø, og stierne var ufremkommelige for planten, der visse steder var tre-fire meter høje. Faktisk er der både fundet den Japanske Pileurt og en hybridart af den i området, og derfor har Furesø Kommune nu igangsat et større projekt for at bekæmpe den.

"Den Japanske Pileurt er ikke et nyt fænomen, men vi ser den nu i større omfang end tidligere, fordi folk er blevet mere opmærksomme på den. Den spreder sig hurtigt i naturen, og den er meget dominerende og hårdfør og fortrænger både omkringlevende dyr og planter". Det fortæller Anne Sørensen Bruun, der er projektleder i Natur og Miljø i Furesø Kommune.

"Den Japanske Pileurt kan sammenlignes med Bjørnekloen, selvom den ikke er giftig. I Furesø har vi fået rigtig godt styr på Bjørnekloen, så der er gode udsigter til, at vi også kan få styr på pileurten", fortæller biolog, Mette Juel Furu.

Rødderne skal kvæles

Projektet med at bekæmpe den Japanske Pileurt er sat i gang som et pilotprojekt. Her bliver en ny metode med en særligt udviklet plantedug med navnet 'Plantex Platinium' nemlig brugt til at komme de kradsbørstige planter til livs.

Anne Sørensen Bruun (th), der er leder af projektet med at bekæmpe den Japanske Pileurt, tog forleden et nærmere kig på området sammen med biolog Mette Juel Furu (midten) og Lene Munch-Petersen (tv), der er formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune. Foto: Helene Holm Stolle

Anne Sørensen Bruun (th), der er leder af projektet med at bekæmpe den Japanske Pileurt, tog forleden et nærmere kig på området sammen med biolog Mette Juel Furu (midten) og Lene Munch-Petersen (tv), der er formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling i Furesø Kommune. Foto: Helene Holm Stolle

"Vi er meget spændte på udfaldet af forsøget med den nyudviklede dug, men andre har rigtig gode erfaringer med at fjerne invasive planter ved hjælp af afdækning", siger Anne Sørensen Bruun og understreger, at der vil blive ført grundigt tilsyn med projektet.

Langstrakt proces

Projektet er kommet godt fra start. Den Japanske pileurt er fældet, og søen er blottet igen. Det kommende arbejde bliver at dække det tidligere tilgroede område til med den særlige plantedug, der skal kvæle og forhindre pileurtens rødder i at skyde op igen - og det er en proces, der tager lang tid.

"Vi kan først fjerne plantedugen om fem-syv år. Det er lang tid, hvor området er i en slags undtagelsestilstand, og det bliver ikke smukt, men heldigvis er her masser af andet grøn omkring området. Vi vil så vidt muligt prøve at få det til at passe ind i naturen. Plantedugen er grøn, og området hegnes med vildthegn omkring den, og så vil vi prøve at lede folk andre veje i området ved at danne 'stier' med flis", fortæller Anne Sørensen Bruun.

Flere udfordringer

Selvom pileurten altså nu er væk, og der ligger en plan for det resterende arbejde, er der stadig mange ukendte faktorer for fremtiden i området.

"Der er en udfordring i området, når det har ligget brak i flere år. Det er nemlig såbart og kan derfor nemt invaderes af andre invasive arter, så vi skal have udtænkt en handlingsplan for genopretningen af området", fortæller Mette Juel Furu.

Furesø Kommune vil løbende orientere om arbejdet i området med små skilte som disse.

Furesø Kommune vil løbende orientere om arbejdet i området med små skilte som disse.

"Vi skal blandt andet sikre biodiversiteten ved at holde andre invasive arter nede, og så skal vi lægge en plan for, hvordan området bedst muligt kan genoprettes som rekreativ natur.” fortæller Mette Juel Furu og understreger, at Miljøstyrelsen har givet tilladelse til projektet, da hele området er udlagt som fredsskov.

Løbende orientering

Naboerne til området er inden projektets start blevet gjort opmærksomme på arbejdet, ligesom der løbende bliver sat små skilte op ved stedet med opdateringer om det pågående arbejde. Derudover kan man på fursø.dk/invasivpileurt følge arbejdet med bekæmpelsen af den Japanske Pileurt og genopretningen af områet.

Hvad er Japansk Pileurt?

Den ellers dekorative plante med sin bambus-lignende stængel, skulle man ikke umiddelbart tro var en invasiv plante, der kan ødelægge et helt økosystem, men det kan den Japanske Pileurt, der med sit store rodnet kan sprede stiklinger helt op til 7 meter radius fra plantens centrum.

Den findes ofte i private haver, ved veje, vandløb og krat, og skyder i det tidlige forår, hvilket gør det lettere for den at kapre pladsen og udkonkurrere det øvrige bevoksning. Den kan blive op til 4 meter høj. Den er ikke så stort et problem for haveejerne, da den er lettere at få bugt med i mindre omfang. Den bliver oftest spredt til skovene ved, at husejere deponerer haveaffald ved skovmundingerne.

Publiceret 19 September 2019 05:00