Flere af de kasseformede træer ved Akacietorvet må lade livet, når den foreløbige sidste etape af renoveringen af Farum Hovedgade går i gang - det sker for at øge trafiksikkerheden. Foto: Helene Holm Stolle

Flere af de kasseformede træer ved Akacietorvet må lade livet, når den foreløbige sidste etape af renoveringen af Farum Hovedgade går i gang - det sker for at øge trafiksikkerheden. Foto: Helene Holm Stolle

Nu ryger træerne ved Akacietorvet: Sikkerheden for de bløde trafikanter skal øges

"Desværre er der ikke plads til at kombinere hensynet til trafiksikkerhed og de eksisterende træer", siger Lene Munch-Petersen (A) om det kommende arbejde på Farum Hovedgade ved Akacietorvet

Af
Helene Holm Stolle

Der har været talt om det længe. At de flotte, kasseklippede træer ved Akacietorvet, skal fældes, og nu sker det snart - som en del af den foreløbige sidste etape af renoveringen af Farum Hovedgade, der især har til formål at forbrede trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

"Vi skylder vores bløde trafikanter som fodgængere med barnevogne, kørestolsbrugere og Solvangskolens elever, at vi passer bedst muligt på dem. Derfor har vi en opgave med at etablere et selvstændigt fortov og en cykelsti adskilt fra kørebanen med en kantsten", siger Lene Munch-Petersen (A), der er formand for udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Busser bruger cykelstien

Ifølge udvalgsformanden er udfordringen på Farum Hovedgade ved Akacietorvet vejens bredde. Den tætte afstand til husene på sydsiden af vejen og de kasseklippede træer på vejens nordside gør det svært for blandt andet busser at passere uden at tage den nuværende cykelsti i brug. Derfor skal der laves et nyt forløb, der dels giver mere plads, dels gøre det mere trygt for de bløde trafikanter, og det kommer altså til at gå ud over nogle af de særegne træer.

"Arbejdet med vejen betyder desværre, at nogle af de eksisterende, kasseklippede træer langs vejen må fjernes. Det er for at give plads til cykelsti og fortov i fuld bredde, men også fordi træernes rødder vil tage for stor skade ved anlægsarbejdet, hvis de bliver på den nuværende placering", fortæller Lene Munch-Petersen og fortsætter:

Der plantes nye træer

"De kasseklippede træer har tidligere været et gennemgående element i Farum Hovedgade, og at nogle af dem nu må fjernes, er for mange en trist beslutning. Det har været undersøgt grundigt, om træerne kan bevares, og dialoggruppen for Farum Hovedgade har været tæt involveret i beslutningen om at fjerne træerne", lyder det Lene Munch-Petersen, der samtidig understreger, at 'alle de træer, der kan bevares, bevares'.

"Desværre er der i dette tilfælde ikke plads til at kombinere hensynet til trafiksikkerhed med de eksisterende træer. Derfor planter vi i stedet en håndfuld nye træer i specielle plantebede, så de får plads og mulighed for at udvikle sig til store og fuldkronede træer".

Publiceret 23 September 2019 06:15