De eksisterende kunstgræsbaner i Furesø er lavet af gummigranulat fra gamle bildæk, men nu skal de renoveres, og så skal mijøet i fokus. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

De eksisterende kunstgræsbaner i Furesø er lavet af gummigranulat fra gamle bildæk, men nu skal de renoveres, og så skal mijøet i fokus. Arkivfoto: Helene Holm Stolle

Budgetaftalen sætter fokus på kunstgræsbaner: Miljøet skal prioriteres

Der skal fokus på miljøet - både når det gælder renoveringen af de eksisterende kunstgræsbaner i Furesø og etableringen af en ny bane i Hareskovby

Af
Helene Holm Stolle

I flere år har kunstgræsbanerne i Furesø været diskuteret. Ikke mindst den kommende kunstgræsbane i Hareskovby. Mange - både borgere og politikere - har været bekymret for kunstgræsbanernes betydning for miljøet, og der har især været stor fokus på, hvorvidt gummigranulatet, som banerne er lavet af, er sundhedsskadelige eller ej.

Budgetaftalen, der blev indgået mandag aften på tværs af alle partier i Furesø Byråd, sætter da også særlig fokus på netop kunstgræsbanerne - både de gamle og den kommende i Hareskovby.

'Der er behov for at renovere eksisterende kunstgræsbaner samt et ønske om at etablere supplerende kapacitet. Det er vigtigt, at kommunens kunstgræsbaner er miljømæssigt forsvarlige. Der skal således ved renovering og nyetablering sikres løsninger, der tager hensyn til det omkringliggende miljø -herunder grundvandet', lyder det i aftalen, hvori det også understregs, at 'renovering af baner indebærer et miljømæssigt løft, fordi de efter renovering vil leve op til de nyeste standarder på området (Miljøstyrelsens vejledning)'.

For Øjvind Vilshom (Ø) har den fokus været afgørende for, at Enhedslisten overhovedet kan gå med til anlæggelsen af en ny bane i Hareskovby.

"Næsten alle vores baner er af den mest miljøskadelige type. Banerne indeholder gummigranulat fra gamle bildæk, som let spreder sig i form af mikroplast. Det er ikke bare usundt for dem, der benytter banerne, det er decideret miljøskadeligt. Derfor har vi kun kunnet gå med til den nye kunstgræsbane i Hareskovby, hvis vi har sikkerhed for, at det ikke kommer til at skade miljøet", siger han og understreger overfor Furesø Avis, at han gerne havde set, at der blev fokuseret endnu mere på at få standset udledningen af mikroplast fra de eksisternede baner nu og her.

"Men jeg er tilfreds med, at forureningen fra kunstgræsbanerne trods alt er på kommet på dagsordenen", lyder det fra Øjvind Vilsholm.

Også viceborgmester Lars Carstensen (C) glæder sig over, at den stormomsuste kunstgræsbane i Hareskovby bliver en realitet.

"Vi har i sidste time besluttet at afsætte de nødvendige midler, så vi kan få en miljørigtig løsning", siger han, mens også Tine Hessner (B) og Gustav Juul (V) udtrykker glæde over, at der bliver sat skub i kunstgræsplanerne i Furesø.

Planen for kunstgræsbaner i Furesø

  • Ifølge budgetaftalen bliver renoveringen af kunstgræsbanen i Farum Øst gennemført som planlagt i 2020, mens målet er at renovere kunstgræsbanen i Værløse i 2021.
  • I budgettet er der afsat 4,2 millioner kroner til projektet med en ny kunstgræsbane i Hareskovby. Aftalepartierne er enige om, at der til november i år skal foreligge et forpligtende beslutningsgrundlag med et forslag til en løsning, og at der i den forbindelse vil blive afsat de fornødne kommunale midler - dog under forudsætning af medfinansiering fra de lokale klubber, ligesom muligheden for supplerende finansiering skal afklares. Herefter skal der udarbejdes et udbudsmateriale.

Publiceret 24 September 2019 09:39