Alle partier i Furesø Byråd står bag den budgetaftale, der blev indgået mandag aften. Temafoto

Alle partier i Furesø Byråd står bag den budgetaftale, der blev indgået mandag aften. Temafoto

Enigt byråd bag budgettet: Flere penge til ældre og børn

Mandag aften indgik Furesø Byråd på tværs af alle partier en tillægsaftale til budgettet for 2020. En aftale, der både tilfører flere penge til ældre og børn, ligesom klimaet prioriteres højt

Af
Helene Holm Stolle

Endnu en gang er det lykkedes Furesø Byråd at nå til enighed om budgettet. Mandag aften blev der nemlig på tværs af alle partier indgået en tillægsaftale til budgettet for 2020.

Inden sommerferien sendte byrådet et budgetkatalog i offentlig høring, og Furesø-borgerne har ligesom tidligere været flittige til at give deres mening til kende om de forskellige effektiviserings- og spareforslag, og i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune fremgår det, at høringssvarene har gjort sig gældende.

"Jeg vil gerne sige tak til borgerne for mange gode høringssvar, som i høj grad har påvirket den endelige budgetaftale", siger Ole Bondo Christensen (A) i pressemeddelelsen, hvoir han også glæder sig over, at byrådet står sammen om tillægsaftalen.

"Vi har i Furesø vanskelige økonomiske grundvilkår på grund af vores store gæld fra Farum-tiden, hvor vi stadig skylder 2,3 mia. kroner. Samtidig betaler vi hvert år 320 mio. kroner i udligning til andre kommuner. Vores udgifter til ældrepleje, sundhed og voksenhandicap er markant stigende. I den situation er det vigtigt, at vi kan stå sammen i byrådet om en aftale, der både er økonomisk ansvarlig og som fastholder og udvikler vores gode service for kommunens borgere", lyder det fra borgmesteren.

Ifølge pressemeddelelsen fra kommunen er der i tillægsaftalen fokus på ældre- og børneområdet, hvor normeringen på plejecentrene løftes med 1,5 mio. kroner årligt, ligesom ansættelse af plejehjemslæger skal fortsætte.

'Samtidig styrker byrådet det gode børneliv ved at forhøje normeringen i børnehaverne med 1 mio. kroner. Ferielukningen i dagtilbud droppes, hvilket har været et stort ønske fra børnefamilierne. Budgetforslaget om forhøjet forældrebetaling på FFO1 er ligeledes taget af bordet, ligesom det også er lykkedes at finde midler til en styrkelse af sundhedsplejens arbejde.På kultur-, fritids- og idrætsområdet er der enighed om at sikre en hurtig afklaring vedrørende renovering af eksisterende kunstgræsbaner og den planlagte nye bane i Hareskovby. Samtidig vil byrådet gerne bakke op om et anlæg for rulleskøjter og skatere på Flyvestationen', lyder det i pressemeddelelsen fra Furesø kommune.

Tillægsaftalen retter også et øget fokus mod klimaet, hvor arbejdet for CO2-neutral energiforsyning, grøn mobilitet og et lavere CO2 aftryk fra kommunens egne bygninger og gadelys styrkes, mens aftalen også sikrer, at der sættes skub i arbejdet med at sikre et mere spændende og inspirerende ungemiljø i kommunen.

Budgettet bliver 1. behandlet i byrådet den 25. september og endeligt vedtaget på byrådsmødet den 30. oktober.

Publiceret 24 September 2019 08:06