FFO Solvang bliver muligvis/muligvis ikke energirenoveret. Foto: Jens Berg Thomsen

FFO Solvang bliver muligvis/muligvis ikke energirenoveret. Foto: Jens Berg Thomsen

To dagtilbud kan blive CO2 neutrale, men politikere tøver

To dagtilbud i Farum kan med solceller, solfangere og jordvarme blive selvforsynende med energi. Men politikerne har udskudt beslutningen

Af
Louise Mørch Vilster

Udskudt Brugerne af Solvangsskolens FFO og dagtilbuddet Kildehuset må væbne sig med tålmodighed. Byrådet har tidligere besluttet at flyttet Kildehuset til ombyggede lokaler ved siden af Solvangsskolens FFO, og de to institutioner står begge over for en samlet ombygning.

Men på grund af en ny brandstrategi kommer det til at koste 5,3 millioner mere end de 14,4 millioner, der samlet er sat af til ombygningen. De skærpede krav til brandforholdene betyder blandt andet, at der skal udskiftes ventilation og el i bygningerne, og derfor lægger forvaltningen op til, at der samtidig sker en stor energirenovering, så begge bygninger bliver CO2-neutrale og selvforsynende med energi.

Bygningerne vil blandt andet få isolering i facaderne og klimaneutrale energiformer som solceller, solfangere og jordvarme.

Beslutning udskudt

Derfor blev der onsdag holdt et ekstraordinært møde i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, som skulle tage stilling til, om der udover de allerede bevilgede 14,4 millioner kroner skal optages et lån på enten 10,4 eller på 5,5 millioner kroner, som kan finansieres som et energilån.

Men i stedet for at vælge mellem de to scenarier, valgte udvalget i stedet for at udskyde beslutningen til den 21. oktober.

"Et flertal i udvalget syntes ikke, at der var et godt nok beslutningsgrundlag. De ville gerne vide mere om, hvad der ligger i de to scenarier, og hvad man kan få, hvis vi skal holde det inden for budgettet," siger formand Lene Munch-Petersen.

Det vil sige, at flertallet ønsker beregninger på, hvor der kan skæres ned på projektet, hvis det skal lykkedes at holde sig inden for det oprindelige budget på 14,4 millioner kroner.

Kan blive fyrtårn i kommunen

Lene Munch-Petersen er dog ikke selv en del af flertallet, da hun er åben for løsningen med det store lån. Det vil sige, at ombygningen af de to institutioner samlet vil koste 24,8 millioner kroner. Til gengæld vil en energirenovering betyde, at bygningerne får en længere levetid og give en årlig besparelse på 250.000-350.000 kroner på blandt andet el og varme.

"Man kan ikke både energirenovere og holde budgettet. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis der ikke bliver energirenoveret, men det har sin pris, og det har jeg respekt for. Men der er ret mange penge at spare på de årlige energiudgifter, så det kan være, vi ender med den store løsning," siger hun og tilføjer, at hvis institutionerne bliver CO2 neutrale kan det blive et fyrtårn for andre af kommunens bygninger, som står over for energirenoveringer.

"Vi har en stor, gammel bygningsmasse, der ikke er energirenoveret, og hvor man både kan spare CO2 og penge. Det passer fint i tråd med vores målsætninger," mener Lene Munch-Petersen.

Til udvalgsmødet den 21. oktober forventer hun, at der bliver taget en beslutning om, hvilken løsning der skal indstilles til Økonomiudvalget og i Byrådet.

"Brugerne står og venter, og det har jeg stor respekt for. Så vi kan ikke forhale det yderligere," siger hun.

Publiceret 08 October 2019 10:21